Yom Teruah en de Opname

20-09-2022

Het Bijbelse feest Jom Terouah wordt dit jaar gevierd van zondagavond 25 september tot maandagavond 26 september. Het vindt plaats in de zevende maand van YHWH's kalender. Zeven verwijst naar de tijd van volmaaktheid en naar het Duizendjarige Koninkrijk van Yeshua. De Joden veranderden de naam in Rosj Hasjana of het hoofd van het jaar, maar het profetische aspect van de zevende maand is belangrijk om in gedachten te houden.
Het is een feestdag waarop we vieren wat de teruah (gejuich) en de trompetten betekenen. Zoals in Numeri 10 wordt geleerd, zijn de zilver trompetten van de priesters om de gelovigen te verzamelen. De sjofar wordt vaak naast de trompetten gebruikt (Psalm 98:6). Dit feest viert de toekomstige verzameling van de uitverkorenen wanneer ze worden opgenomen om Jezus, Yeshua, te ontmoeten.
Het geluid van de trompetten klonk ook als er oorlog begon. Dit feest verkondigt ook het begin van de toorn van JHWH. De uitverkorenen ondergaan de toorn van God niet en worden op dat moment afgezonderd, dat lezen we in Jesaja 26:

19 Uw doden zullen leven - ook mijn dood lichaam - zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

21 Want zie, YHWH gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.


Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/