Zijn de 70 weken van Daniel achter de rug ?

29-01-2023

Is Daniëls 70e week al helemaal voorbij?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk om de opeenvolging van gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorspeld over de eindtijd te begrijpen. Daniëls 70e week is de laatste "week" voordat de Messias terugkeert naar de aarde. Een week komt in deze profetie van Daniël 9 overeen met 7 jaar. Het is de Hebreeuwse term "shabua" die we in Genesis 29 vinden voor het huwelijk van Jakob en Lea.

Wat leert Daniël ons? Daniël vertelt ons dat de 70 weken moeten leiden tot 6 resultaten voor het volk en voor de heilige stad.

We lezen in Daniël 9:24

Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om :

  • de overtreding te beëindigen,
  • de zonden te verzegelen,
  • de ongerechtigheid te verzoenen,
  • een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,
  • visioen en profeet te verzegelen,
  • de Heiligheid van heiligheden te zalven.

We zien onder andere dat de ongerechtigheid op dit moment nog niet tot een einde is gekomen en dat eeuwige gerechtigheid nog niet in Jeruzalem bestaat. De Heiligheid van heiligheden is nog niet gezalfd (want de tempel is nog niet herbouwd). Pas wanneer Jeshua de zegels opent, wordt het visioen ontzegeld. De 70e week kan nog niet in het jaar 70 hebben plaatsgevonden, zoals sommigen leren. We zullen in de volgende post nog meer bewijzen zien.

Meer weten : ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping". (home pagina)